تامین کلیه کالاها و مواد اولیه خارجی از طریق ترکیه شامل شناسایی منابع خرید، اعلام قیمت، سفارش گذاری، امور مالی، قراردادها، حمل، بازرسی، ترانزیت خرید و حمل کالا از سایرکشورها و انجام کلیه امور بازرگانی مربوطه تا مقصد. انجام هماهنگی جهت بازدیدها، جلسات و مذاکرات تجاری با همراهی مترجمان همزمان فنی و تخصصی فارسی/ ترکی/ انگلیسی

 هماهنگی جهت بازدید از پروژه های سرمایه گذاری، نمایشگاه ها همراه با مترجم همزمان فارسی / ترکی / انگلیسی

ارزیابی بازار و بازاریابی محصولات و خدمات استاندارد شما در ترکیه

مشاوره در خصوص سرمایه گذاری، تاسیس شرکت تجاری و صنعتی و کارخانه همراه با اخذ مجوزهای تولیدی و بازرگانی در ترکیه (داخل کشور و یا مناطق آزاد ) با قابلیت بهره گیری از معافیتهای   مالیاتی،  بیمه و استفاده از اعتبارات بانکی 

  اخذ استانداردها ، ثبت برند و پاتنت